dima
  • Shirley Valentine

    1994| de Willy Russell, Joan Sellent, Ferran Toutain |  Direcció Rosa Maria Sardà | Escenografia Montse Amenós, Isidre Prunés | Vestuari Montse Amenós, Isidre Prunés | Il·luminació José Luis Álvarez | Amb Amparo Moreno | Producció Histriònic SL | Fotografia Josep Aznar