dima
  • Pavlovsky

    1983 | Confraria dels vins de cava | vestuari per Àngel Pavlovsky Montse Amenós, Isidre Prunés | disseny de la festa  Xavier Olivé, Josep Maria Bagà