dima
  • El presoner de la 2a avinguda

    2006 | de Neil Simon | Direcció Manel Dueso Escenografia Montse Amenós | Vestuari Montse Amenós | Il·luminació David Bofarull | Ajudant d'escenografia Anna Cubeiro | Amb Toni Sevilla, Lluïsa Mallol, Jordi Vila, Mont Plans | Producció Produccions Bonaparte | Fotografia David Ruano