dima
  • Mamá

    2002 | de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez | Direcció Àngel Alonso | Escenografia Montse Amenós | vestuari Montse Amenós | amb Paco Morán, Joan Pera | Producció Focus