dima
  • El 30 d’abril

    1987 | de Joan Oliver | Dramatúrgia Guillem-Jordi Graells | Direcció Pere Planella | Escenografia Isidre Prunés, Montse Amenós | Vestuari César Olivar | Il·luminació Xavier Clot | So Jordi Bonet | Efectes especials Julio Martin | Ajudant escenografia Marsa Amenós | Amb Anna Lizaran, Rosa Novell, Pep Munné, Miquel Arbós, Jordi Bosch, Ramon Enrich, Marcel Ibero, Rafael llop, Carme Molina, Josep Montanyès, Pep Anton Muñoz, Víctor Pi, Enric Sunyol, Ramon Tetas | Producció Teatre Lliure | Fotografia Ros Ribas